Disclaimer

Functioneren van www.fivesenses.nl
Fivesenses stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website altijd toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op www.fivesenses.nl
Fivesenses stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen kunnen echter voorkomen, waardoor Fivesenses de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als namen, afbeeldingen en overige gegevens niet kan garanderen.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Fivesenses niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen. Fivesenses behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te veranderen, verbeteren of verwijderen.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fivesenses worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. Wij menen dat het beeldmateriaal op deze website op rechtmatige wijze is verkregen. Bronnen zijn o.a. verkeersbureaus en hotels. Mocht u van mening zijn dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal, laat u het ons dan meteen weten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Fivesenses geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Credits voor beeldmateriaal
Het beeldmateriaal op deze website is in willekeurige volgorde verzorgd door Thijs Heslenfeld, Rob Tucker, Saskia en Lex van Horssen, Tourism South Australia, Tourism New Zealand, Tourism Northern Territory, Tourism Tasmania, Eline Decker, Nick Rains, Elske en Jeroen Vugts, Tourism Australia, Voyages Resorts, Anthology, Kooljaman Resort, Dan Grieve, The Canopy, Villa Donati, Lisa Dempsey, Geoff Scholz, Millar Road Cottages, Kaimata Retreat, Huka Lodge, Malcolm Rough, Jan en Grant Bean, Rough and Tumble Lodge, PANGEA Travel, Ander Licht Reizen, Nina Schmitz, Jan Barrie en Jeremy Perks.